The sims 3

The sims 3 Vytvořit Svět

13. února 2012 v 22:30 | Mc Tess(Zdroj:http://cz.thesims3.com)

Nástroj The Sims™ 3 Vytvoř svět - BETA
Vytvořte si vlastní svět pro The Sims 3
Vyzkoušejte si sami, jaké to je stvořit svět! S pomocí betaverze nástroje The Sims™ 3 Vytvoř svět si můžete dát vzniknout originálním světům podle vlastního návrhu. Nástroj si můžete stáhnout zcela zdarma a pracovat stejně jako vývojáři týmu The Sims 3, kteří jeho prostřednictvím designují prostředí a města do hry. Navrhněte a vybudujte svým simíkům zcela nový svět, nebo začněte tvořit na předpřipravených šablonách krajiny Sunset Valley nebo Riverview. Otevřete další prostor pro svou kreativitu a sdílejte vaše výtvory online na Výměně The Sims 3 Exchange.
VLASTNOSTI
 • Pro simíky navrhujte úplně nové světy, od tvaru terénu a cest až po umístění pozemků a charakteristických staveb, jako jsou vodní věže nebo majáky.
 • Začněte budovat na zelené louce, nebo upravovat terény, na jejichž základě stojí Sunset Valley a Riverview.
 • Zkušenější designéři si do nástroje mohou importovat grafiku z Photoshopu nebo jiných programů.
 • V betaverzi nástroje The Sims 3 Vytvoř svět rozšíříte své krajinářské a budovatelské možnosti o prvky z doplňku The Sims 3 Cestovní horečka a předměty z The Sims 3 Store.
 • Své světy sdílejte na Výměně The Sims 3.
LICENČNÍ SMLOUVA S KONCOVÝM UŽIVATELEM K NÁSTROJŮM A MATERIÁLŮM SPOLEČNOSTI EA
Electronic Arts Inc, a její dceřiné a sesterské společnosti a poskytovatelé licencí (společně dále jen jako "EA"), vám udělují nepřenosnou, nevýhradní licenci ke stažení a/nebo instalaci a užití jedné kopie softwarového nástroje ("nástroje") a/nebo materiálů ("materiály") (společně dále jen jako "nástroje a materiály") výhradně pro účely osobního nekomerčního užití ve spojení s produkty EA v souladu s níže uvedenými podmínkami.

EA náležejí veškerá práva, nároky a podíly k nástrojům a materiálům. Nejste oprávněni pozměňovat ani odstraňovat jakékoli ochranné známky nebo loga EA nebo autorské výhrady, které jsou součástí nástrojů a materiálů nebo produktů EA nebo které jsou k nim připojeny. Vaše právo k užití nástrojů a materiálů je omezeno výše uvedenou licencí a nejste jinak oprávněni kopírovat, vystavovat, šířit, předvádět, uveřejňovat, upravovat, vytvářet díla odvozená nebo jinak nástroje a materiály užívat. Aniž by tím byla omezena předchozí věta, nejste oprávněni upravovat, provádět reverzní inženýrství, zpětný překlad, licencovat, převádět, šířit, vytvářet díla odvozená nebo prodávat nástroje či užívat nástroje a materiály jiným komerčním způsobem. Aniž by tím bylo omezeno výše uvedené, nejste oprávněni využívat nástroje a materiály k propagaci jiného produktu nebo podniku či jiných internetových stránek, které provozuje nebo propaguje serverový emulátor.

Jste oprávněni uvádět materiály vytvořené nástroji a materiály na svých osobních nekomerčních internetových stránkách k nekomerčnímu užití komunitou fanoušků produktů EA a za předpokladu, že tak učiníte, jste povinni umístit na vaše internetové stránky, na stejných internetových stránkách, kde se tyto materiály nacházejí, následující upozornění: "Tyto stránky nejsou podporovány ani nijak spojeny se společností Electronic Arts či jejími poskytovateli licencí. Ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků. Herní obsah a materiály jsou chráněny autorským právem společnosti Electronic Arts Inc. a jejích poskytovatelů licencí. Všechna práva vyhrazena." Nebudete prohlašovat, že jsou vaše internetové stránky podporovány, schváleny či jinak spojeny s EA a jejími poskytovateli licencí nebo že je EA a jejími poskytovateli licencí podporován či schválen, anebo že je s nimi spojen jakýkoli další obsah.

TYTO NÁSTROJE A MATERIÁLY SE POSKYTUJÍ "TAK JAK JSOU" BEZ ZÁRUK JAKÉHOKOLI DRUHU, AŤ VÝSLOVNÝCH ČI KRYTÝCH. EA SE VÝSLOVNĚ ZŘÍKÁ JAKÝCHKOLI ZÁRUK VHODNOSTI KE KONKRÉTNÍMU ÚČELU, PRODEJNOSTI A NEZASAHOVÁNÍ DO CIZÍCH PRÁV.

JAKÉKOLI UŽITÍ, PRO NĚŽ SE V SOUVISLOSTI S TĚMITO NÁSTROJI A MATERIÁLY ROZHODNETE, JE VÝHRADNĚ NA VAŠE RIZIKO. EA VÁM NEZARUČUJE, ŽE TYTO NÁSTROJE A MATERIÁLY NEZPŮSOBÍ ŠKODU VAŠEMU POČÍTAČOVÉMU SYSTÉMU, SÍTI, SOFTWARU NEBO JINÉ TECHNOLOGII.

EA NEBUDE K TĚMTO NÁSTROJŮM A MATERIÁLŮM POSKYTOVAT PODPORU. V SOUVISLOSTI S TĚMITO NÁSTROJI A MATERIÁLY NEZASÍLEJTE PROSÍM SVÉ DOTAZY (TELEFONICKY ČI E-MAILEM) ZÁKAZNICKÉ PODPOŘE SPOLEČNOSTI EA, NEBOŤ SPOLEČNOST EA VÁM NA TYTO DOTAZY NEBUDE SCHOPNA ODPOVÍDAT.

EA V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEODPOVÍDÁ ZA JAKOUKOLI PŘÍMOU, NÁSLEDNOU, NAHODILOU, ZVLÁŠTNÍ NEBO JINOU ŠKODU ČI NÁHRADU ŠKODY NAD BĚŽNOU KOMPENZACI, VYPLÝVAJÍCÍ NEBO SOUVISEJÍCÍ S TOUTO LICENCÍ, A TO ANI V PŘÍPADĚ, ŽE EA BYLA O MOŽNOST TÉTO ŠKODY INFORMOVÁNA.

EA SI VYHRAZUJE PRÁVO KDYKOLI UKONČIT DOSTUPNOST TĚCHTO NÁSTROJŮ A MATERIÁLŮ NEBO JI UPRAVIT BEZ JAKÉHOKOLI ZÁVAZKU VŮČI KOMUKOLI.

Zavazujete se EA na její žádost hájit, odškodnit a chránit před veškerou odpovědností, nároky a výdaji, včetně nákladů na právní zastoupení, které vyplývají z porušení této licence a/nebo vaše používání či zneužívání těchto nástrojů a materiálů.

EA je oprávněna nástroje a materiály zpřístupnit na svých internetových stránkách ve Spojených státech amerických a/nebo v Kanadě a/nebo v Evropské unii. Vaší výhradní odpovědností je obeznámení se a dodržování veškerých federálních, státních a místních právních předpisů, které se mohou vztahovat k vašemu používání nástrojů a materiálů v místě vašeho pobytu. Stažením nástrojů a materiálů se zaručujete, že se nenacházíte v jakékoli zemi, nebo neuskutečňujete vývoz nástrojů a materiálů ve prospěch jakékoli osoby nebo na místo, na které Spojené státy americké a/nebo Kanada a/nebo Evropská unie nebo její členské státy uvalily embargo dovozu zboží.

EA je oprávněna tuto licenci kdykoli, dle vlastního uvážení, odebrat nebo ukončit, ať s udáním či bez udání důvodu. Po ukončení licence jste povinni nástroje a materiály EA zničit nebo vrátit. Tato licence se řídí autorským právem USA a kalifornským právem (aniž by tím dotčen konflikt práva) a v souvislosti s nástroji a materiály představuje mezi EA a vámi úplné ujednání.

V případě, že souhlasíte s výše uvedenými podmínkami, klepněte prosím na "Přijmout". Pokud s nimi nesouhlasíte, klepněte na "Odmítnout". Pokud odmítnete, nesmíte nástroje a materiály používat.
Přečetl(a) jsem si a souhlasím se smluvními podmínkami služby EA Online.
Stáhnout

The Sims 3 - Sběratelská edice

4. května 2011 v 10:03 | terezka-the-sims
Kromě standardní edice, kterou má asi většina z vás, vyšla, jak je již v herním průmyslu zvykem, i speciální sběratelská edice hry, která skýtá různé bonusy, o kterých si normální edice mohou nechat jen zdát a nutno dodat, že většinu z nich docení jen praví fanoušci. Co tedy edice obsahuje?

Sběratelská edice obsahuje:

 • Hru :-)
 • Plumbob USB flash disk (2 GB) se zelenou karabinou
 • Plumbob samolepky
 • Jedinečné auto v evropském stylu do hry
 • Příručku rad a tipů k hraní
 • Novou hudbu The Sims 3 (na CD)

Fotografie

The Sims 3 - Sběratelská edice - náhled baleníThe Sims 3 - Sběratelská edice - náhled obsahu

Hlavní přednosti The Sims 3

4. května 2011 v 7:00 | terezka-the-sims
Více volnosti - ve hře Sims 3 budete moci prozkoumávat živoucí prostředí a vaše nejbližší okolí. Budete moci dokonce navštěvovat sousedy v jejich obydlí, vyrazit s nimi za zábavou a volně potkávat další přátele či kolegy ze zaměstnání. Nedílnou součástí dění jsou rozdílné povahy simíků, což zakládá živnou půdu v otázkách mezilidských vztahů. Kromě dlouhodobého přátelství tak bude ve hře také naprostá antipatie k vybraným jedincům, ale také naopak.
Nový nástroj na tvorbu simíků - v Sims 3 si budete moci vytvořit skutečně unikátního vlastního simíka, pomocí nového editoru. Kromě zevnějšku, postavy, oblečení atd. si budete moci editovat také jeho povahové vlastnosti. Základních povahových rysů budou k dispozici desítky, přičemž bude možné je vzájemně kombinovat! Co se týká oblečení a vzhledu, budete mít k dispozici samozřejmě poslední výstřelky módy, různé make-upy apod. Budete si tak moci vytvořit simíky kteří se budou co nejvíce podobat vám, nebo vašim známým.
Možnost úpravy čehokoli> - upravovat můžete prakticky cokoli, od stavby domu až po výběr tapet, dekorací, podlah atd. Můžete osidlovat celé čtvrti a vybavovat je dle libosti infrastrukturou. K dispozici bude vše od studentských privátů po luxusní obrovské vily.Domovy simíků můžete vybavit nábytkem a zvolit si libovolný design nebo jeho kombinace. Ruku v ruce s možnostmi úprav věcí i lidí jde také nový herní systém, který nabídne větší rychlost a flexibilitu.
Pleasant Valley - městečko Pleasant Valley je v Sims 3 místem, kde nás čekají desítky Simíků, kteří dříve žili izolovaně na svých pozemcích. Nyní všichni vyrazí do ulic Pleasant Valley za zábavou, na procházky, na návštěvy atd. Poprvé zde celé město zasáhne koloběhživota aniž by bylo zapotřebí jej jakkoliv ovlivňovat. Také pro samotné Simíky zbyde více volného času, a hráči se tedy mohou více věnovat možnostem, které nový, otevřený svět přináší.

Co nabítí nejnovější akrualizace The Sims 3

3. května 2011 v 8:20 | terezka-the-sims
Na oficiálních stránkách hry je dostupná nejnovější aktualizace ve formě patche. Více informací o jeho nainstalování a další informace získáte přímo na zmíněné stránce. Pojďme se podívat blíže na to, co do hry přináší a opravuje:

Novinky
 • Simíci, co často řídí, si nyní mohou ke svým autům vytvořit vztah. Jakmile si s nimi vybudují přátelství, mohou vozidlo pojmenovat.
 • K dosažení je nová vlastnost "Nadšenec do aut". Simíci s touto vlastností mohou svá vozidla pojmenovat okamžitě a vztahy s nimi si také budují mnohem rychleji.
Aktualizace základní hry
 • Byl odstraněn problém, při kterém duchové mohli za určitých podmínek zůstat zaseknutí ve vozidle. Nyní budou duchové z vozidel vystupovat normálně, jakmile dorazí do cíle.
 • Pojmenovatelné předměty mohou být pojmenovány pouze v případě, že náleží do aktivní domácnosti.
Aktualizace datadisku Cestovní horečka
 • Titulky povolání Simíků, kteří navštěvují Egypt, Francii nebo Čínu, se budou nyní objevovat v tooltipu panelu vztahů.
The Sims 3 Vytvoř svět
 • Uživatelé nástroje Vytvoř svět si budou muset nainstalovat novou verzi nástroje The Sims 3 Vytvoř svět. Odkaz na stránku Vytvoř svět naleznete v rozbalovací nabídce "Hry" v záhlaví stránky.

Spořiče - The Sims 3

1. května 2011 v 9:54 | terezka-the-sims
Spořice z bonusového DVD hry The Sims 3.

Xzone má v předobjednávce Barnacle Bay

1. května 2011 v 9:45 | terezka-the-sims
E-shop Xzone.cz má v předobjednávce nedávno oznámené město Barnacle Bay, které má vyjít v krabicové verzi. Vše se tedy potvrdilo, města se dočkáme i v České republice a obálka bude pouze…obálka. Uvnitř najdete pouze předplacený kód k tomuto světu, ale pokud je někdo stejný maniak, jako já, bude rád i za krásný box na poličce, ne? :)
Město bude dostupné od 22. června 2011 za 399,- Kč.

Simulátor života ? The Sims 3 !

23. dubna 2011 v 15:44 | terezka-the-sims
Po letech přišel další díl oblíbené hry The sims. Myslím že tuto hru každý zná, ale jen pro připomenutí, jedná se o tzv. simulátor života ( virtuální život )
HISTORIE:
The Sims - První díl byl doslova fenomén. Když se mi dostal do ruk, hrával sem ho docela dlouho. Hlavním lákadlem jedničky bylo v podstatě postavení domu, jeho zařízení, následné vytvoření simíků a pozdější starost o jejich základní potřeby. Hra spočívala v tom, že jste komunikovali s ostatními obyvateli města, kteří za vámi přišli na návštěvu. Dále jste se starali sami o sebe to znamená dali jste vašemu Simíkovy najíst, poslali jste ho spát, nebo si jen odpočinout. Poslední takovou hlavnější věcí byly jeho vlastnosti a práce.
The Sims 2 - zde probíhalo vše jak v jedničce, ale v několika inovacích. Opět jste sice byly omezeni jen na jednu parcelu, ale už jste si mohli vyjít i do přírody. Další změnou bylo ovládání simíku po celou dobu jejich života a to od narození až po smrt. Na další změny už si nevzpomenu, moc dlouho jsem dvojku nehrál.
A teď k hlavnímu tématu: THE SIMS 3
Po prvním spuštění hry, Vám jako první naběhne tabulka s výběrem měst, zatím je tam jen Sunset Valley. Zahájíme novou hru a přesuneme se tímto do města, které je naprosto svobodné. ANO! je tu absolutní volnost, konečně se můžeme pohybovat po celém městě bez omezení. Pohybem města zjišťujeme, že je tu další novinka a to tzv. veřejných oblastí a podniků. Je to dobré řešení, když se chcete seznámit se simíky půjdete třeba do parku a když si budete potřebovat zacvičit, zaplavat, nakoupit tak jednoduše zajdete do obchodu, nebo posilovny.
V přehledu města si tedy navolíme, zda budeme hrát za nějakou přednastavenou rodinu, nebo si někoho vytvoříme. Většina lidí, jako třeba Já si svou postavu vytvoří. Nejprve zvolíme jméno,svalnatost,tloušťku a období života ( batole,dítě,teenager,mladý dospělí,dospělí,senior ). Další parametry, které se dají nastavit je fyzický tvar obličeje. Předposlední záležitostí je rozvržení oblečení a to každodenní, slavnostní, noční a plavky. Nakonec už jen zvolíme vlastnosti a celoživotní přání. Tvorba simíka je celkem dobře udělána, ale nejlepší je šáhnout po přednastaveném a toho předělat k obrazu svému. Jak máme simíka, nebo celou rodinu hotovou dostaneme pro začátek 16 000§ a umístíme do jednoho z domů. Za tyto peníze máme na výběr ze tří plně vybavených domů.
Po nastěhování začíná klasická aktivita najíst, spát a pobavit se. Po pár dnech si najdete práci buď pomocí internetu,novin a nebo přejdete přímo na určené pracoviště. Pro postup v práci splníme určité podmínky a postoupíme až na level deset. Občas uspořádáte večírek, ale to je asi všechno.
Každou chvíli se vám zjevují přání simíka, které když splníte získáte odměnu formou celoživotního štěstí za, které můžete nakoupit bonus ve hře ( např. Nemusíte tolik jíst, rychločistič, král večírků ). Další kapitolou jsou jiné příležitosti, díky kterým si zlepšujete výkon v práci.
Postupně se můžete naučit různé schopnosti jako je opravář, logika, zahradničení, rybaření, atletika, charisma - všechno se dá zlepšit pomoci knih, které koupíte v knihkupectví a pak podle praxe. Např. ke zlepšení charisma musíte být známí ve městě, atletika - cvičení, rybaření - chytat ryby…
Další výhodou je, že každý simík nosí u sebe mobilní telefon a vlastní inventář. V režimu stavby máte ještě rodinný inventář, a když už jsme u toho, režim stavby jsem ještě moc nezkoušel, ale když sem stavěl tu jednu místnost, tak se mi stavělo dobře, je to v podstatě stejné, jako ve starších dílech. Chce to vyzkoušet.
Poslední novinkou, kterou bych si přál popsat, je The Sims 3 store, kde si můžete nakupovat dodatky do hry. Nové oblečení, účesy, auta, nábytek a také třeba nové město momentálně je k dispozici Riverwiew. Jak se, ale dalo čekat, vše se dostalo na internet, takže tyto bonusy může mít naprosto každý.
Hra je dle mého názoru velice vydařená zatím mě baví, a když občas přestane, tak nebrání nic tomu začít hru zase za někoho jiného.

Informace o stahovatelném obsahu pro konzolové Sims 3

23. dubna 2011 v 9:22 | terezka-the-sims
Vyšel prémiový obsah ke stažení na konzolové The Sims 3 pro Xbox 360 a PlayStation 3 na Xbox LIVE A PSN, tak si ho určitě nenechejte ujít!
Vůbec poprvé si pro The Sims 3 v HD formátu můžete stáhnout obsah, který obohatí životy simíků. Pokud chcete získat nové inspirace pro zařízení jejich domovů, je pro vás Ultrapohodlná sada naprosto ideální. Dýchne na vásatmosférou 70. let minulého století, ovšem v moderním provedení. Obsahuje nové lampy, zrcadla, postele, jídelní stoly a mnoho dalších předmětů. Nebaví vás už fádní účesy simíků? Stáhněte si balíček "Účesy" s desítkami různých vlasových úprav, jako je například pánský rozcuch, nebo luxusní vlny pro ženy. Další informace o stahovatelném obsahu pro konzolové The Sims 3 najdete na oficiálních stránkách.

The sims 3 Cestovní horečka

23. dubna 2011 v 9:15 | terezka-the-sims
Zdroj: ???
Hurá za dobrodružstvím!
Sbalte si zavazadla a připravte své Simíky na vzrušující cestu kolem světa ve hře The sims 3 - Cestovní horečka! Hra The Sims 3 Cestovní horečka, plná nových vzrušujících dobrodružství, umožní Vašim simíkům navštěvovat exotické krajiny a učit se novým dovednostem, díky nimž se stanou světaznalými cestovateli! Chcete,aby se Váš Simík slavným fotografem v ulcích Champs Les Sims ve Francii? Co takhle naučit se bojovým uměním od mistrů v Shang Simla v Čině? Nebo svého simíka pošlete odhalit tajemství Sfingy a prozkoumat pyramidy v AI Simhraře v Egyptě, kde se Vám možná podaří nalézt dávné relikvie!Dokonce můžete v domě svého simíka vyrábět vlastní sklepení nebo hrobku! Nechte svou rodinu a přátelé bloudit v podzemním labyrintu nebo si postavte dokonalý sklad pro uchování nektaru. Svět je Váš!
Jak začít
Začínáme! The sims 3 Cestovní horečka už na Vás čeká. Pomocí telefonu vyšlete své existující rodiny na výlet do Číny, Egypta či Francie. Můžete si ale také vytvořit nové Simíky se zcela novými možnostmi v oblékání a odlišnými vlastnostmi!

The sims 3 - Povolání snů

23. dubna 2011 v 9:13 | terezka-the-sims
Zdroj : ??
Historicky druhý datadisk k The Sims 3 s podtitulem Povolání snů má obohatit a rozšířit hru mnoha zajímavými a vzrušujícími způsoby především co se týká životní
a pracovní dráhy vašich Simíků. Fanoušci série po těchto možnostech volali už docela dlouho, ale až nyní se jim to splní: svého sima budete moci ovládat přímo v práci. Pokud se tedy vydáte na dráhu lékaře, tak budete muset objíždět své pacienty a zachraňovat životy, hasiči si zase boje s ohnivým živlem, soukromý detektiv bude pro změnu muset vynikat v komunikaci
, přesvědčování a získávání informací
. V rámci zaměstnání bychom měli mít celou řadu možných scénářů a rozhodnutí bude vždycky jen a jen na nás.
"Různorodost pracovních příležitostí
, z nichž si lze vybírat, nemá obdoby. Navíc je tu dosud nepoznaná možnost sledovat simíky v práci a ovlivňovat zde jejich rozhodnutí," uvedl Scott Evans, generální manažer studia The Sims společnosti EA. "The Sims 3 Povolání snů přinášejí v tomto ohledu změnu. Počínání hráčů v zaměstnání nyní přímo ovlivňuje životy jejich postaviček, sousedů i společnosti a stává se tak důležitým prvkem způsobu hraní celé hry."

Povolání by tedy mělo být v nabídce celá řada, kromě už zmíněných se půjde stát třeba krotitelem duchů, geniálním vynálezcem, sochařem, tatérem nebo architektem. O výsledku se přesvědčíme brzy, protože datadisk vychází už letos v červnu.

The sims 3 Zahradní mejdan

23. dubna 2011 v 9:12 | terezka-the-sims

Úplně poprvé si mohou vaši Simíci vychutnávat luxusní bydlení i venku. Nesejde na tom, jestli si zdobí svou dokonalou terasu, hoví si ve vířivce, anebo připravují špičkový gril na úžasnou grilovačku. Vaši Simíci si nové zahradní doplňky rozhodně užijí naplno. Dejte svým Simíkům vše, co potřebují, aby si mohli i venku žít stylově a v pohodlí, dopřejte jim The Sims 3 Zahradní mejdan!

FUNKCE
• Vybudujte svým Simíkům dokonalé venkovní prostředí pomocí stylového nábytku, venkovní elektroniky a příjemných ohnišť a krbů.
• Dopřejte svým Simíkům jedinečné potěšení, které si mohou užít v několika vířivkách s jedinečným designem. Mohou jen tak relaxovat s přáteli, anebo si užít trochu té romantiky se svými milými.
• Pořádně to rozpalte s novým zahradním grilem, který se stane nedílnou součástí vaší venkovní kuchyně a pozvedne vaše vaření na zcela novou úroveň.
• Vybírejte si ze dvou nových stylů. "Zahradní terasa" přináší elegantně tepaný kovový nábytek a "Západ slunce na verandě" dodává ten vůbec nejlepší způsob, jakým si lze vychutnat sluneční teplo.
• Oblečte své Simíky do celé řady stylových a přesto neformálních oblečků, které jim umožní prožít si skvělý den plný slunce či večerní relaxaci pod hvězdami.

Info - The sims 3 Zahradní mejdan (kolekce)

21. dubna 2011 v 15:34 | terezka-the-sims

Vytvořte svým simíkům dokonalé zázemí pro zahradní mejdan

Úplně poprvé si mohou vaši Simíci vychutnávat luxusní bydlení i venku. Nesejde na tom, jestli si zdobí svou dokonalou terasu, hoví si ve vířivce, anebo připravují špičkový gril na úžasnou grilovačku. Vaši Simíci si nové zahradní doplňky rozhodně užijí naplno. Dejte svým Simíkům vše, co potřebují, aby si mohli i venku žít stylově a v pohodlí, dopřejte jim The Sims 3 Zahradní mejdan!
Dejte vzniknout luxusnímu venkovnímu posezení se stylovým nábytkem
Vybudujte svým Simíkům dokonalé venkovní prostředí pomocí stylového nábytku, venkovní elektroniky a příjemných ohnišť a krbů.
Dopřejte průchod nové lásce nebo se jen bavte s kamarády
Dopřejte svým Simíkům jedinečné potěšení, které si mohou užít v několika vířivkách s jedinečným designem. Mohou jen tak relaxovat s přáteli, anebo si užít trochu té romantiky se svými milými.
Užívejte si příjemné večery strávené odpočinkem pod hvězdami
Pořádně to rozpalte s novým zahradním grilem, který se stane nedílnou součástí vaší venkovní kuchyně a pozvedne vaše vaření na zcela novou úroveň.
Oblékněte simíka do každodenního oblečení, které se skvěle hodí na venkovní akce
Oblečte své Simíky do celé řady stylových a přesto neformálních oblečků, které jim umožní prožít si skvělý den plný slunce či večerní relaxaci pod hvězdami.
Vybírejte si ze dvou nových stylů. "Zahradní terasa" přináší elegantně tepaný kovový nábytek a "Západ slunce na verandě" dodává ten vůbec nejlepší způsob, jakým si lze vychutnat sluneční teplo.

Info - The sims 3 Na plný plyn (kolekce)

21. dubna 2011 v 15:34 | terezka-the-sims

Vemte simíky na jejich životní jízdu

Kolekce The Sims 3 Na plný plyn nabídne, coby vůbec první balíček doplňků, věnovaný dopravním prostředkům a rychlým kolům, čtyři možnosti volby životního stylu: závodnického, spikleneckého, "rockabilly" v retro-stylu 50. let a ve znamení klasického luxusu. Každý z nich se vyznačuje jedinečnou módou, předměty pro výzdobu domova a dopravními prostředky. Simíci si nyní mohou postavit perfektní garáž k parkování "nabušeného" sporťáku, profesionálního závodního speciálu nebo dokonce motorky. Simíkům můžete například pořídit závodnický overal s logy sponzorů, neonový nápis na zeď, skříňku na trofeje, pracovní lavice, bedny na nářadí a mnoho mnoho dalšího! Vezměte je na jízdu, po jaké vždy toužili, a zařiďte jim tomu odpovídající životní styl. S kolekcí The Sims 3 Na plný plyn si splníte všechny své automobilové sny.
Zařiďte si dokonalou domácí garáž věcmi se závodní tématikou
Dekorace v závodnickém stylu, pořádná rychlost vašich motorek a závodní atmosféra za volantem každý den. Zažijte společně se simíky nový vítr ve vlasech, vyzdobte si vaši garáž a sbírejte vše, co potřebuje každý správný řidič.
Vytvořte bar jako stvořený pro milovníky nadupaných aut
Každý správně sportovně založený simík si potřebuje po cestě odpočinout - vytvořte si skvělý bar, kam budou chodit všichni závodníci z okolí a připravte se na novou úroveň zábavy.
Křižujte městem v luxusu
Nebaví Vás jezdit ve vašich starých autech? Vemte simíky do města v nových, luxusních autech a podrážděte celé okolí svou novou "károu".
Uhlazené sexy styly
Každý sportovní simík musí mít také pasující oblečení! Vylepšete šatníky svých simíků o zbrusu nové oblečení a zažijte kopec zábavy s novými vlasy.

Info - The sims 3 Luxusní bydlení (kolekce)

21. dubna 2011 v 15:33 | terezka-the-sims

Dopřejte svým Simíkům luxusní život v moderním ateliérovém bytě

Přeměňte domy svého Simíka na elegantní a moderní apartmány pomocí kolekce The Sims 3 Luxusní výbava. Vylepšete životní styl vašich Simíků pomocí luxusního nábytku, moderní elektroniky a špičkového oblečení.
Obsahuje speciální dárečky pro vaše Simíky k 10. výročí
Tento balíček zahrnuje jako speciální dárek k 10. výročí tři vyhledávané položky z her The Sims a The Sims 2: postel ve tvaru srdce, elektrickou kytaru a akvárium.
Vyzdobte jim ložnice
Dodejte ložnici, obýváku, koupelně, kanceláři a pokojíkům vašeho Simíka elegantní, moderní a technologií inspirovaný vzhled. Přeměňte domy vašich Simíků na špičkové prostory plné moderního nábytku, elektroniky a nejnovějšího designu.
Přestavte jim pracovny
Dejte svým Simíkům kýženou elektroniku zahrnující moderní ultra-tenké televize, videoherní systémy, přehrávače a další.
Obohaťte jim šatníky
Vylepšete šatník vašeho Simíka s oblečením budoucnosti, šaty na zakázku a moderními svršky.

Info - The sims 3 Povolání snů

21. dubna 2011 v 15:32 | terezka-the-sims

Pusťte se do práce!

V pořadí druhé rozšíření The Sims 3, nejprodávanější hry na PC roku 2009 umožní hráčům změnit životní i pracovní dráhu svých simíků několika zajímavými a vzrušujícími směry, což ovlivní nejen celkový průběh hry, ale také dění v jejich čtvrti. Postavu simíka bude možné ovládat i v zaměstnání a ovlivňovat tak to, jak proběhne celý jeho den. A opět tu budou volby - budete dojíždět za lidmi domů a zachraňovat životy jako lékař, nebo se vydáte na tenký led experimentů na nebohých pacientech? Stanete se hrdinným hasičem, bojujícím s ohnivým živlem, nebo raději se sekerou v ruce rozmlátíte vše, co vám v domě oběti přijde pod ruku? A co třeba zkusit řešit případy jako soukromé očko, které získává informace od svých zdrojů jemnými přesvědčovacími metodami, nebo je z nich dostává poněkud drsnějšími metodami ve stínu temné uličky?
Simíci budou chodit do práce
Vůbec poprvé zjistíte, co dělají Simíci ve své profesi a nejen to. Jejich povolání budete moci přímo ovlivňovat! Když budou pracovat efektivně, rychle a kreativně, čeká je strmý postup. Nebo z nich můžete vytvořit líné a flegmatické pracovníky, kteří se budou v práci rádi ulívat. Budoucnost je ve vašich rukách a každý krok, který se Simem uděláte, ovlivní nejen jeho život, ale také osud celého městečka.
Jako hasič bojujte s peklem, jako doktor zachraňujte životy
Nebo máte sklony k záchraně lidských životů? Pak se rozhodněte pro hasiče, či doktora. I zde však můžete ovliňovat chování svého Simíka. Pokud je Sim zlomyslný určitě si nenechá ujít příležitost zkusit si pár experimentů na svých pacientech.
Staňte se architektem
Chcete se stát městským architektem a přetvořit město k obrazu svému? Dostanete šanci změnit podobu a atmosféru města, vdechnete čtvrtím nový styl pomocí módu Stavba a Nákup.
Ty nejlepší povolání jsou již na dosah
V The Sims 3 Povolání snů se Simíci mohou stát krotiteli pomstychtivých duchů, vynalézat geniální a potencionálně i ničivá technická zařízení, tvořit velkolepá sochařská díla. Z dalších povolání tu jsou třeba stylista či tatér, pod jehož rukama se ze sousedů stávají lidé ohromující moderním stylem, nebo chodící živé katastrofy.
 
 

Reklama